تعبیر خواب خراب شدن لوبیا

تعبیر خواب خراب شدن لوبیا
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب خراب شدن لوبیا این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب خراب شدن لوبیا در خواب نشانه بهبودی، موفقفیت در کارها و شایعات و درگیری هاست. و نشانه خوشی است

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید
اگر در خواب دیدید که در جستجوی لوبیا بودید و آن را پیدا کردید  که خراب شده است
تعبیرش این است که به زودی ازدواج می کنید و اگر ازدواج کرده اید به زودی باردار می شوید. (در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب ازدواج را مشاهده کنید )
خراب شدن لوبیا درخواب زن نشانه آغاز یکی زندگی پرماجرا وهیجان انگیز است.

و نشانه خوشی و خوشحالی در زندگی است.

برای خانم های متاهل دیدن این خواب خراب شدن لوبیا نشانه بارداری و معجزه مادر شدن است.

و نشانه این است که اتفاقات خوبی برایتان می افتد

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر دیدن خراب شدن لوبیا درخواب مرد نشانه ازدواج و ثروت است. و نشانه این است که شما دارایی زیادی به دست می آوردید و موفق میشوید

‌کارل یونگ میگوید:

دیدن  خراب شدن لوبیا زیر تشک یا تخت در خواب نشانه داشتن فرزندانی سالم و داشتن نزدیکانی مهربان و دوستانی وفادار و مهربان است.
تعبیر دیدن یا خوردن لوبیای فاسد و خراب شده درخواب نشانه بیماری و افسردگی وخستگی و ناامیدی است. و نشانه بد حالی!
دیدن خراب شدن  لوبیا درخواب خام و پخته وقت و بی وقت ، دلیل بر نادانی فردی است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

معبران سنتی ، خراب شدن لوبیا  را خوب ندانسته اند زیرا نفاخ است و نفخ شکم نیز در خواب تعبیر خوشی ندارد لیکن معبران غربی آن را نعمت و برکت و خوبی شناخته اند چون بدل نان قرار می گیرد و جوامع گرسنه و قحطی زده را سیر می کند .

 اگر خواب دیدید که مشغول کاشت لوبیا هستیدو لوبیا ها خراب شده اند

تعبیرش این است که به زودی یک پروژه سود اور قوی را در دست خواهید گرفت. و پیشرفت میکنید

تعبیر خواب برداشت لوبیا

تعبیر جمع آوری یا برداشت لوبیا های خراب شده در خواب نشانه آشتی و شروع یک رابطه جدید است.
و نشانه این است که در زندگیتان خوشی میبینید و موفق می شوید

تعبیر فروش لوبیا خراب شده در خواب نشانه غم و اندوه و افسردگی است. و نشانه این است
که یکی از عزیزان و دوستان خود را ار دست می دهی

تعبیرر خوردن لوبیا  خراب شده در خواب نشانه تغییر خانه یا محل کار است

. ممکن است در کارتان موفق نشوید اما پشتیبانی خانواده، شما را از ورشکستگی نجات خواهد داد.و پیسرفت میکنید

آنلی بیتون می‌گوید :

خوردن لوبیا خراب شده در خواب ، خبر از بدبختی یا بیماری دوستی عزیز می دهد

دیدن یا خوردن لوبیای چیتی فاسد و خراب  درخواب نشانه وجود افراد صاحب نظر و ایده پرداز در کنار شماست.

اگر قدردان آن ها باشید و در کارها از آنها کمک بگیرید، قطعا همان طور که می خواهید پیروز خواهید شد. و به موفقیت می رسید

خراب شدن لوبیا در خواب نشانه گرفتاری و جهل و نادانی زیاد است و نشانه خطر است

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها