تعبیر خواب مزرعه

تعبیر خواب مزرعه

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب مزرعه این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب مزرعه یا زمین زراعی در خواب همواره بسته به کیفیت محصول و نوع آن متفاوت است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگردر خواب مزرعه ای سبز و خرم ببینید، بدین معناست که محصول کشاورزی آن سال فراوان و زیادخواهد بود و از آن بهره مند خواهید شد.

اگر خواب ببینید در مزرعه ای سبز و خرم زندگی می کنید،
بدین معناست که در تمام کارهای خود موفق می شوید و از کارهایتان نتیجه خوبی را دریافت می کنید.
اگر خواب ببینید مزرعه ای می خرید، نشانه آن است که  سود  و منفعت بسیاری نصیب شما خواهد شد.

اگر در خواب دیدید که مزرعه را تماشا می کنید، نشانه این است که شما در زندگیتان معاشرت های لذتبخشی می کنید.

آنلی بیتون میگوید:

اگر در خواب مزرعه ای ببینید که تازه علف‌هایش کوتاه شده است،
علامت آن است که به پیروزی  و موفقیتی چشم گیر دست خواهید یافت.

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب مزرعه،  به معنی توکل بر خداوند و به دست آوردن  رزق و روزی حلال  و پاک می‌باشد.

اگر ببینی چیزی که کاشته‌ای محصول نداده است، یا نفهمیدی چه محصولی به بار آمده و مقدار آن را ندانستی، تعبیرش غم و اندوه و گرفتاری است،

اگر ببینی که مزرعه را درو کرده‌ای، یـعـنـی بعضی از مردم آنجا کشته می‌شوند

اگردر خواب ببینی در زمین و ملک یا مزرعه خودت تخم یا درخت میکاری، یـعـنـی برکت زندگانی تو زیاد می‌شود ‌‌‌‌‌و کارت بهتر می شود.

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر ببینی آن چیزی که کاشته‌ای حاصلی نداشته است و محصولی به دست نیاوردی، به این معناست که ناراحتی در کمین شماست.

جابر مغربی میگوید:

اگر ببینی که مزرعه خودت را فروخته‌ای، نشانه آن است که ناراحتی در کمین شماست.

مطیعی تهرانی میگوید:

اگر در خواب مزرعه یا کشت و زرعی ببینید که به بر نشسته و رسیده است و احساس کنید که آن مزرعه مال شماست  این خواب خوب است چون به شما خبر می دهد که خیر و خوشی می بینید و عاقبت به خیر می شویدو اتفاقات خوبی در زندگیتان می افتد.

اگر درخواب مزرعه ای آفت زده و بلادیده و ویران و خراب دیدید
تعبیر برعکس آن است مخصوصا اگر احساس کنید که آن کشت و زرع سوخته به خودتان تعلق دارد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx