تعبیر خواب پنجره

تعبیر خواب پنجره
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب پنجره به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب پنجره نشانه امید، فرصت و راه های روشن زندگی است. همچنین نشانه احساسات و عواطف شما و بازتابی از زندگی واقعی تان می باشد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب دیدن پنجره ، نشانه آن است که تلاشهای شما برای رسیدن به آرزوها و خواسته های درخشان ، نقش بر آب خواهد شد .
نشستن بر لب پنجره نشانه  آن است که قربانی حماقت و پشتیبانی خود خواهید شد .
اگر خواب ببینید از پنجره وارد خانه می شوید ، تعبیرش ، آن است که برای رسیدن به مقصود و هدف خود ، از ابزار و وسایلی نادرست استفاده می کنید.
اگر در خواب ببیند که از پنجره فرار می کنید ، علامت آن است که با درد سری دست به گریبان می شوید که شما را از حرکت باز می دارد.
دیدن پنجره های بسته در خواب ، نشانه آن است که از عزیزان  و بستگان و دوستان خود جدا خواهید شد .

پنجره بدین معنات که اگر در خواب پنجره های شکسته ببینید نشانه آن است که سوء ظن هایی مصیبت بار به شما هجوم خواهد آورد .
اگر در خواب از پنجره ای به بیرون نگاه کنید و چیزهایی عجیب و غریب به چشمتان بخورد
علامت آن است که در پیش بردن شغل مورد علاقة خود با شکست و خرابی روبرو می شوید .
دیدن پنجره ماشین در خواب بیانگر سفر و مسافرتی طولانی مدت است.
احتمالا به زودی به سفری عجیب و غریب و هیجان انگیز  و پر شورخواهید رفت.

لیلا برایت میگوید:

دیدن پنجره‏اى باز در خواب، نشانه ‏ى آن است که موفقیت‏هاى بسیارى پیش رودارید.

دیدن پنجره‏اى بسته در خواب، نشانه این است که به زودی اتفاقات بد و ناگواری برایتان می افتد.

اگر خواب ببینید که از پنجره به طرف بیرون پریده ‏اید، نشانه آن است که کاری باعث ناراحتی شما می شود.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx